Tradiční české sklo

Ne všechny perličky jsou si rovny

Seznam článků

Perličky jsou jedním z nejstarších produktů známých lidstvu.

Starověké archeologické výkopy ukazují, že perly a perličky byly součástí života našich předků už před tisíciletími. V průběhu času výroba těchto skleněných kuliček, která vznikla ve starověkém Egyptě, se přestěhovala do Benátek a Murana. Poté, asi před 300 lety výroba perliček doputovala na území dnešní České republiky. Místní řemeslníci postupně zdokonalili výrobní proces a na počátku minulého století dosáhli světové kvality. Dnes se tento historický úspěch odráží v bezkonkurenční kvalitě a životnosti českých perliček.
V nedávné studii byly perličky z různých zemí podrobeny systematickým a pečlivým zkouškám kvality. Vzorky perliček pocházející od pěti výrobců (jeden český, tři japonští, jeden čínský) byly systematicky studovány, měřeny a porovnávány.

Seedbeads japonský Seedbeads cesky

JAPONSKÉ

ČESKÉ

Porovnání velikosti a shody tvaru

Test variant velikosti a tvaru
První test srovnával tvar a rovnoměrnost perliček od různých výrobců. Výsledky ukázaly, že české perličky mají nejvyšší úroveň rovnoměrnosti tvaru a velikosti ve srovnání s ostatními. Následující graf zobrazuje tato zjištění:
Seedbeads tests

České perličky lze snadno rozeznat podle rovnoměrného kulatého nebo oválného tvaru. Symetrický tvar kuliček je zcela zřejmý, když jsou navlečené na šňůře. Pravidelnost a shoda tvaru českých perliček se na první pohled rozezná nejen od čínských, ale na rozdíl od všeobecného přesvědčení, také od japonských perliček.

Zkušební metodika
Test byl proveden na vzorcích (5 skupin od každého výrobce) vyrobených jak v kontinuálních tavicích pecích, tak v samostatných pecích. Rozměry, včetně průměru, výšky a velikosti dírky ze 100 náhodně vybraných perliček od každého vzorku, byly změřeny. Perličky 11/0 byly použity u japonských a českých výrobců, zatímco u čínských vzorků byly použity perličky 10/0. Standardní odchylka naměřených rozměrů byla vypočítána pro celkový vzorek 100 kuliček. Variační koeficient je poměr mezi standardní odchylkou a průměrem naměřených hodnot. Standardní odchylka ukazuje průměrný rozdíl perliček ve vzorku. Variační koeficient porovnává variace různých velikostí (např. průměr 11/0 k průměru 10/0 nebo průměr perličky k její výšce). České perličky byly nejvyrovnanější  ve všech měřených parametrech, s vysokou statistickou významností. Rovnoměrnost tvaru a velikosti jsou velmi důležité parametry perliček.  Hrají důležitou roli v konečném vzhledu jakéhokoliv projektu, ať je to bižuterie, výšivka nebo domácí dekor.  Stejnoměrné české perličky
jsou proto dobrou volbou pro jakýkoliv výtvarný projekt.
Z této náročné studie jasně vyplývá, že české perličky, které jsou vyráběné a prodávané výhradně pod značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads, jsou jednoznačně nejlepší na trhu.

Seedbeads komparace