Tradiční české sklo

LIBA Colors 96

Dilatačně stavitelná skla

PRECIOSA ORNELA představuje kolekci barevných, dilatačně stavitelných skel (DSS) pod názvem „LIBA Colors 96".

PŘEHLED

Pro přehrání videa klikněte na obrázek

Tento polotovar je vyráběn v podobě litých tyčí a je vhodný pro zpracování různými technikami stavování (např. fusing), lze je použít na výrobu tavených barevných objektů, které jsou následně tvarovány. Složení je optimalizováno tak, aby všechny barvy byly kompatibilní a nepraskly při následném zpracování.

Slide background

LIBA 2000+ DSS
10030 topaz DSS
20300 violet DSS
30010 sapphire DSS
50610 blue peridot DSS
60200 green aquamarine DSS
80010 amber DSS
90070 rubyDSS
92060 ruby alabaster DSS
92070 ruby alabaster DSS
03040 chalk DSS
23980 black DSS

SORTIMENT BAREV

Slide background

80010 amber DSS
90070 ruby DSS
92060 ruby alabaster DSS
92070 ruby alabaster DSS

NABÍHAVÉ BARVY

pro dosažení finálního odstínu
je nutno tyče znovu zahřát

Slide background

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměr tyče
Balení / váha bedny

Informativní technické parametry
Měrná hmotnost
Střední součinitel délkové teplotní roztažnosti ɑ
Transformační teplota tg
Deformační teplota tD
Littletonův bod měknutí tL
Odolnost proti vodě při 98 °C

Informativní chemické složení skla
SiO2
Na2O + K2O + CaO
ZnO + B2O3 + MgO
MnO2 + Cr2O3

tah ( 10 ) V28 x 30 mm
600 kg ntto


2500 ± 50 kg / m3
( 9,60 ± 0,15 ) x 10 -5 K -1
500 ± 15 °C
575 ± 15 °C
695 ± 10 °C
třída HGB III


68
20
5
2

Kontakt na prodejce:

Petr Sucharda

sucharda petr t