PRECIOSA Candy Rose

Mačkaná perle PRECIOSA Candy Rose s produktovou značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads™.

Vaše oblíbená mačkaná perle PRECIOSA Candy™ získala novou tvář v provedení PRECIOSA Candy Rose.  Art.No. BEAD SHAPE SIZE COLOR FINISH MATTING
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93200
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93200
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93200
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93200
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 22310
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 22310
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 22310 54302
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 22310 54319
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 22310
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 22310
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 22310
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 22310
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 22310 54308
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 22310
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 63020
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 22310
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 22310
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 63020
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 63020 54301
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 63020 54302
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 63020
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 63020 54319
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 63020
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 63020 54321
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 63020
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 63020
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 63020 96802
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 63020
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93130 54308
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93130 54301
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93130 54302
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93130 54319
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93130
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93130
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93130
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93130
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93130
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93130
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93130
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93200 54301
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93200 54302
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93200
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93200 54319
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93200
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93200
111 33 022 00 Pressed Beads Beads 9mm 93200